KỆ THẲNG PHÊN 2 TẦNG  1503 - 2

    Chất liệu :inox sus304 ponish
    Kích thước: 350 X 130 X 380CM
    Mầu sắc :  Đánh bóng trắng
Mô tả
Chất liệu :inox sus304 ponish
Kích thước: 350 X 130 X 380CM
Mầu sắc :  Đánh bóng trắng
Sản phẩm liên quan