KỆ GÓC PHÊN 2 TẦNG  1502 - 2    

    KỆ GÓC PHÊN 2 TẦNG  1502 - 2                            
    Chất liệu :inox sus304 ponish                      
    Kích thước:230 X 230 X 350CM                                          
    Mầu sắc :  Đánh bóng trắng      
        
Mô tả
KỆ GÓC PHÊN 2 TẦNG  1502 - 2                            
Chất liệu :inox sus304 ponish                      
Kích thước:230 X 230 X 350CM                                          
Mầu sắc :  Đánh bóng trắng      
   
Sản phẩm liên quan