KỆ THẲNG PHÊN RỜI 2TẦNG  1510 - 2

    KỆ THẲNG PHÊN RỜI 2TẦNG  1510 - 2
    Chất liệu :inox sus304 ponish
    Kích thước: 320X 130 X 380CM 
    Mầu sắc :  Đánh bóng trắng
Mô tả
KỆ THẲNG PHÊN RỜI 2TẦNG  1510 - 2
Chất liệu :inox sus304 ponish
Kích thước: 320X 130 X 380CM 
Mầu sắc :  Đánh bóng trắng
Sản phẩm liên quan