KỆ GÓC NAN TRÒN 2TẦNG SƠN ĐEN  1514 - 2H

    KỆ GÓC NAN TRÒN 2TẦNG SƠN ĐEN  1514 - 2H
    Chất liệu :inox sus304
    Kích thước: 230 X 230 X 390  CM 
    Mầu sắc :  Sơn đen tĩnh điện
Mô tả
KỆ GÓC NAN TRÒN 2TẦNG SƠN ĐEN  1514 - 2H
Chất liệu :inox sus304
Kích thước: 230 X 230 X 390  CM 
Mầu sắc :  Sơn đen tĩnh điện
Sản phẩm liên quan