KỆ GÓC PHÊN RỜI 2TẦNG  1509 - 2

    Chất liệu :inox sus304 ponish 
    Kích thước:230 X 230 X 390CM 
    Mầu sắc :  Đánh bóng trắng
Mô tả
Chất liệu :inox sus304 ponish 
Kích thước:230 X 230 X 390CM 
Mầu sắc :  Đánh bóng trắng
Sản phẩm liên quan