KỆ GÓC NAN VUÔNG 2TẦNG  1504A - 2

    Chất liệu :inox sus304 ponish 
    Kích thước: 230 X 230 X 350CM 
    Màu sắc :  Đánh bóng trắng
Mô tả
Chất liệu :inox sus304 ponish 
Kích thước: 230 X 230 X 350CM 
Màu sắc :  Đánh bóng trắng
Sản phẩm liên quan