KỆ GÓC NAN TRÒN 2 TẦNG  1504B - 2

    KỆ GÓC NAN TRÒN 2 TẦNG  1504B - 2
    Chất liệu :inox sus304 ponish
    Kích thước: 230 X 230 X 350CM
    Mầu sắc :  Đánh bóng trắng
Mô tả
KỆ GÓC NAN TRÒN 2 TẦNG  1504B - 2
Chất liệu :inox sus304 ponish
Kích thước: 230 X 230 X 350CM
Mầu sắc :  Đánh bóng trắng
​​​​​​​
Sản phẩm liên quan