KỆ GÓC ĐÔI 2 TẦNG  1507 - 2

    Chất liệu :inox sus304 ponish
    Kích thước:230 X 230 X 350 CM
    Mầu sắc :  Đánh bóng trắng
Mô tả
Chất liệu :inox sus304 ponish
Kích thước:230 X 230 X 350 CM
Mầu sắc :  Đánh bóng trắng
Sản phẩm liên quan