KỆ THẲNG NAN VUÔNG 2TẦNG  1505A - 2

    KỆ THẲNG NAN VUÔNG 2TẦNG  1505A - 2
    Chất liệu :inox sus304 ponish
    Kích thước:130 X 280 X 70 CM
    Mầu sắc :  Đánh bóng trắng
Mô tả
KỆ THẲNG NAN VUÔNG 2TẦNG  1505A - 2
Chất liệu :inox sus304 ponish
Kích thước:130 X 280 X 70 CM
Mầu sắc :  Đánh bóng trắng
Sản phẩm liên quan