KỆ THẲNG ĐÔI 2 TẦNG  1508 - 2

    Chất liệu :inox sus304 ponish
    Kích thước:320 X 130 X 350  CM
    Mầu sắc :  Đánh bóng trắng
Mô tả
Chất liệu :inox sus304 ponish
Kích thước:320 X 130 X 350  CM
Mầu sắc :  Đánh bóng trắng
Sản phẩm liên quan