GIÁ KỆ  2 TẦNG CÓ VẮT KHN  W309 - 2

    Chất liệu :inox sus304 ponish
    Kích thước: 400 X 130 X 500CM
    Mầu sắc :  Đánh bóng trắng
Mô tả
Chất liệu :inox sus304 ponish
Kích thước: 400 X 130 X 500CM
Mầu sắc :  Đánh bóng trắng
Sản phẩm liên quan