VẮT KHĂN ĐÔI SA100   VKD - SA100    

    VẮT KHĂN ĐÔI SA100    VKD - SA100                          
    Chất liệu :inox sus304 ponish                      
    Kích thước: 60 CM                                          
    Mầu sắc :  Đánh bóng trắng     
Mô tả
VẮT KHĂN ĐÔI SA100    VKD - SA100                          
Chất liệu :inox sus304 ponish                      
Kích thước: 60 CM                                          
Mầu sắc :  Đánh bóng trắng     
Sản phẩm liên quan