KỆ KÍNH SA100  KK - SA100

    KỆ KÍNH SA100  KK - SA100                            
    Chất liệu :inox sus304 ponish                      
    Kích thước: 60 CM                                          
    Mầu sắc :  Đánh bóng trắng                          
           
Mô tả
KỆ KÍNH SA100  KK - SA100                            
Chất liệu :inox sus304 ponish                      
Kích thước: 60 CM                                          
Mầu sắc :  Đánh bóng trắng                          
Sản phẩm liên quan