LÔ GIẤY HỞ   SA100 -   MA  - SA100

    LÔ GIẤY HỞ   SA100 -   MA  - SA100                            
    Chất liệu :inox sus304 ponish                      
    Kích thước…..........CM                                          
    Mầu sắc :  Đánh bóng trắng                                
     
Mô tả
LÔ GIẤY HỞ   SA100 -   MA  - SA100                            
Chất liệu :inox sus304 ponish                      
Kích thước…..........CM                                          
Mầu sắc :  Đánh bóng trắng                                
Sản phẩm liên quan