KỆ BÀN CHẢI SA100   KBC - SA100

    KỆ BÀN CHẢI SA100   KBC - SA100                            
    Chất liệu :inox sus304 ponish                      
    Kích thước: ….......CM                                          
    Mầu sắc :  Đánh bóng trắng            
Mô tả
KỆ BÀN CHẢI SA100   KBC - SA100                            
Chất liệu :inox sus304 ponish                      
Kích thước: ….......CM                                          
Mầu sắc :  Đánh bóng trắng            
Sản phẩm liên quan