KHAY XÀ PHÒNGI SA100   KX - SA100

    KHAY XÀ PHÒNGI SA100   KX - SA100                            
    Chất liệu :inox sus304 ponish                      
    Kích thước: 60 CM                                          
    Mầu sắc :  Đánh bóng trắng               
Mô tả
KHAY XÀ PHÒNGI SA100   KX - SA100                            
Chất liệu :inox sus304 ponish                      
Kích thước: 60 CM                                          
Mầu sắc :  Đánh bóng trắng               
Sản phẩm liên quan