THOÁT SÀN 15 TS15

    THOÁT SÀN 15     TS15                          
    Chất liệu : ĐỒNG - BRASS                      
    Kích thước: 10 X 10 CM                                          
    Mầu sắc :  MẠ VÀNG                            
Mô tả
THOÁT SÀN 15     TS15                          
Chất liệu : ĐỒNG - BRASS                      
Kích thước: 10 X 10 CM                                          
Mầu sắc :  MẠ VÀNG                            
Sản phẩm liên quan