THOÁT SÀN 11 TS11

    THOÁT SÀN 11 TS11                          
    Chất liệu :inox sus304 mờ                      
    Kích thước: 12 X 12 CM                                          
    Mầu sắc :  XƯỚC MỜ      
     
Mô tả
THOÁT SÀN 11      TS11                          
Chất liệu :inox sus304 mờ                      
Kích thước: 12 X 12 CM                                          
Mầu sắc :  XƯỚC MỜ      
Sản phẩm liên quan