THOÁT SÀN 08 TS08

    THOÁT SÀN 08 TS08                          
    Chất liệu :inox sus304 ponish                      
    Kích thước: 12 X 12 CM                                          
    Mầu sắc :  Đánh bóng sáng                            
       
Mô tả
THOÁT SÀN 08     TS08                          
Chất liệu :inox sus304 ponish                      
Kích thước: 12 X 12 CM                                          
Mầu sắc :  Đánh bóng sáng                            
Sản phẩm liên quan