THOÁT SÀN 07 TS07

    THOÁT SÀN 07     TS07                          
    Chất liệu :inox sus304 ponish                      
    Kích thước: 12 X 12 CM                                          
    Mầu sắc :  Đánh bóng sáng          
                         
Mô tả
THOÁT SÀN 07     TS07                          
Chất liệu :inox sus304 ponish                      
Kích thước: 12 X 12 CM                                          
Mầu sắc :  Đánh bóng sáng          
Sản phẩm liên quan