THOÁT SÀN 04 TS04

    THOÁT SÀN 04      TS04                          
    Chất liệu :inox sus304 ponish                      
    Kích thước: 10 X 30CM. 10X 40 CM                                          
    Mầu sắc :  Đánh bóng sáng          
                         
Mô tả
THOÁT SÀN 04      TS04                          
Chất liệu :inox sus304 ponish                      
Kích thước: 10 X 30CM. 10X 40 CM                                          
Mầu sắc :  Đánh bóng sáng          
Sản phẩm liên quan