THOÁT SÀN 14 TS014      

    THOÁT SÀN 14     TS014                          
    Chất liệu : ĐỒNG - BRASS                      
    Kích thước: 10 X 10 CM                                          
    Mầu sắc :  MẠ CHROME    
                          
Mô tả
THOÁT SÀN 14     TS014                          
Chất liệu : ĐỒNG - BRASS                      
Kích thước: 10 X 10 CM                                          
Mầu sắc :  MẠ CHROME    
Sản phẩm liên quan