THOÁT SÀN 13  TS13

    THOÁT SÀN 13     TS13                          
    Chất liệu :inox sus304 ponish                      
    Kích thước: 15 X 15 CM                                          
    Mầu sắc :  Đánh bóng sáng   
Mô tả
THOÁT SÀN 13     TS13                          
Chất liệu :inox sus304 ponish                      
Kích thước: 15 X 15 CM                                          
Mầu sắc :  Đánh bóng sáng   
Sản phẩm liên quan