Bộ phụ kiện S800

Bộ phụ kiện S800

Mã SP:

Giá: 700,000 đ

Bộ phụ kiện chân tròn

Bộ phụ kiện chân tròn

Mã SP: SA200

Giá: 1,540,000 đ

Bộ phụ kiện chân vuông

Bộ phụ kiện chân vuông

Mã SP: SA100

Giá: 1,520,000 đ

Khay kính

Khay kính

Mã SP:

Giá: 160,000 đ

Thanh vắt khăn đơn

Thanh vắt khăn đơn

Mã SP:

Giá: 160,000 đ

Lô giấy

Lô giấy

Mã SP:

Giá: 160,000 đ

Kệ cốc đôi

Kệ cốc đôi

Mã SP:

Giá: 160,000 đ

Khay xà phòng

Khay xà phòng

Mã SP:

Giá: 160,000 đ

Vắt khăn giàn

Vắt khăn giàn

Mã SP: VKG-13

Giá: 700,000 đ

Vắt khăn giàn

Vắt khăn giàn

Mã SP: wkg-12

Giá: 700,000 đ

Vắt khăn giàn

Vắt khăn giàn

Mã SP: wkg-02

Giá: 700,000 đ

Vắt khăn giàn

Vắt khăn giàn

Mã SP: VKG-04

Giá: 600,000 đ

Lô giấy inox 304

Lô giấy inox 304

Mã SP:

Giá: 760,000 đ

Giá kệ trưng bày

Giá kệ trưng bày

Mã SP:

Giá: Liên hệ

Giá kệ trưng bày

Giá kệ trưng bày

Mã SP:

Giá: Liên hệ

Giá kệ trưng bày

Giá kệ trưng bày

Mã SP:

Giá: Liên hệ

Vòi bếp

Vòi bếp

Mã SP: wd-516

Giá: 1,200,000 đ

Vòi lavabo

Vòi lavabo

Mã SP: wc-031

Giá: 900,000 đ

Vòi bếp

Vòi bếp

Mã SP: wd-515

Giá: 1,300,000 đ

Sen cây

Sen cây

Mã SP: wa07

Giá: 5,000,000 đ

Sen vòi hàn quốc

Sen vòi hàn quốc

Mã SP: s1

Giá: 2,500,000 đ

Vòi bếp W-002

Vòi bếp W-002

Mã SP:

Giá: 2,500,000 đ

Vòi bếp W-707

Vòi bếp W-707

Mã SP:

Giá: 1,900,000 đ

Vòi laravo 001

Vòi laravo 001

Mã SP:

Giá: 1,400,000 đ

Kệ gia vị

Kệ gia vị

Mã SP:

Giá: 500,000 đ

Giá để chén

Giá để chén

Mã SP:

Giá: 850,000 đ

Giá để thớt

Giá để thớt

Mã SP: 133

Giá: 450,000 đ

Giá để bát 01

Giá để bát 01

Mã SP: 12222

Giá: 1,150,000 đ

Giá để bát 02

Giá để bát 02

Mã SP: 022

Giá: 950,000 đ

Kệ gia vị 2 tầng

Kệ gia vị 2 tầng

Mã SP: 001

Giá: 500,000 đ