GƯƠNG PHÔI BỈ   TM103        

    GƯƠNG PHÔI BỈ   TM103                          
    Chất liệu : Phôi bỉ dày 0,5                      
    Kích thước: 45X60, 50X70, 60X80 CM                                          
    Mầu sắc : …........                  
                 
Mô tả
GƯƠNG PHÔI BỈ   TM103                          
Chất liệu : Phôi bỉ dày 0,5                      
Kích thước: 45X60, 50X70, 60X80 CM                                          
Mầu sắc : …........                  
             
Sản phẩm liên quan