GƯƠNG PHÔI BỈ HÌNH TRÒN TM106    

    GƯƠNG PHÔI BỈ HÌNH TRÒN  TM106                          
    Chất liệu : Phôi bỉ dày 0,5                      
    Kích thước: ĐƯỜNG KÍNH 60, 70 CM                                          
    Mầu sắc : …........            
Mô tả
GƯƠNG PHÔI BỈ HÌNH TRÒN  TM106                          
Chất liệu : Phôi bỉ dày 0,5                      
Kích thước: ĐƯỜNG KÍNH 60, 70 CM                                          
Mầu sắc : …........            
Sản phẩm liên quan