GƯƠNG PHÔI BỈ HÌNH ELIP VỀN SÓNG  TM201

    GƯƠNG PHÔI BỈ HÌNH ELIP VỀN SÓNG  TM201                        
    Chất liệu : Phôi bỉ dày 0,5                      
    Kích thước: KT 50X70, 60X 80 CM                                          
    Mầu sắc : …........             
Mô tả
GƯƠNG PHÔI BỈ HÌNH ELIP VỀN SÓNG  TM201                        
Chất liệu : Phôi bỉ dày 0,5                      
Kích thước: KT 50X70, 60X 80 CM                                          
Mầu sắc : …........             
Sản phẩm liên quan