GƯƠNG PHÔI BỈ HÌNH HOA  TM202    

    GƯƠNG PHÔI BỈ HÌNH HOA  TM202                        
    Chất liệu : Phôi bỉ dày 0,5                      
    Kích thước: ĐƯỜNG KÍNH 60, 70 CM                                          
    Mầu sắc : …........                  
                 
Mô tả
GƯƠNG PHÔI BỈ HÌNH HOA  TM202                        
Chất liệu : Phôi bỉ dày 0,5                      
Kích thước: ĐƯỜNG KÍNH 60, 70 CM                                          
Mầu sắc : …........                  
Sản phẩm liên quan