VÒI CHẬU LAVABO  NÓNG LẠNH   WC-031

    VÒI CHẬU LAVABO  NÓNG LẠNH   WC-031                            
    Chất liệu :Thân đồng mạ chrome                        
    Kích thước: Cao 250CM                                      
    Mầu sắc: Sáng trắng        
Mô tả
VÒI CHẬU LAVABO  NÓNG LẠNH   WC-031                            
Chất liệu :Thân đồng mạ chrome                        
Kích thước: Cao 250CM                                      
Mầu sắc: Sáng trắng        
Sản phẩm liên quan