VÒI CHẬU LAVABO  NÓNG LẠNH  WC-033

    VÒI CHẬU LAVABO  NÓNG LẠNH  WC-033                                                    
    Chất liệu :Thân đồng mạ chrome                        
    Kích thước: …......CM                                      
    Mầu sắc: Sáng trắng      
Mô tả
VÒI CHẬU LAVABO  NÓNG LẠNH  WC-033                                                    
Chất liệu :Thân đồng mạ chrome                        
Kích thước: …......CM                                      
Mầu sắc: Sáng trắng      
Sản phẩm liên quan