VẮT KHĂN GIÀN 03  VKG -03

    VẮT KHĂN GIÀN 03       VKG -03                            
    Chất liệu :inox sus304 ponish                      
    Kích thước: SIZE 600CM                                          
    Mầu sắc :  Đánh bóng trắng                        
             
Mô tả
VẮT KHĂN GIÀN 03       VKG -03                            
Chất liệu :inox sus304 ponish                      
Kích thước: SIZE 600CM                                          
Mầu sắc :  Đánh bóng trắng                        
Sản phẩm liên quan