VẮT KHĂN GIÀN 01       VKG -01

    VẮT KHĂN GIÀN 01       VKG -01                            
    Chất liệu :inox sus304 ponish                      
    Kích thước: SIZE 600CM                                          
    Mầu sắc :  Đánh bóng trắng          
Mô tả
VẮT KHĂN GIÀN 01       VKG -01                            
Chất liệu :inox sus304 ponish                      
Kích thước: SIZE 600CM                                          
Mầu sắc :  Đánh bóng trắng          
Sản phẩm liên quan