VẮT KHĂN GIÀN 02 VKG -02

    VẮT KHĂN GIÀN 02       VKG -02                            
    Chất liệu :inox sus304 ponish                      
    Kích thước:SIZE 600CM                                          
    Mầu sắc :  Đánh bóng trắng   
Mô tả
VẮT KHĂN GIÀN 02       VKG -02                            
Chất liệu :inox sus304 ponish                      
Kích thước:SIZE 600CM                                          
Mầu sắc :  Đánh bóng trắng   
Sản phẩm liên quan