VẮT KHĂN ĐƠN SA 400    VKD - SA400

    VẮT KHĂN ĐƠN SA 400    VKD - SA400
    Chất liệu :inox sus304 ponish
    Kích thước: 60 CM
    Mầu sắc :  Đánh bóng trắng
Mô tả
VẮT KHĂN ĐƠN SA 400    VKD - SA400
Chất liệu :inox sus304 ponish
Kích thước: 60 CM
Mầu sắc :  Đánh bóng trắng
Sản phẩm liên quan