KỆ BÀN CHẢI ĐƠN SA400   KBC - SA400

    KỆ BÀN CHẢI ĐƠN SA400   KBC - SA400
    Chất liệu :inox sus304 ponish
    Kích thước: …........ CM
    Mầu sắc :  Đánh bóng trắng
Mô tả
KỆ BÀN CHẢI ĐƠN SA400   KBC - SA400
Chất liệu :inox sus304 ponish
Kích thước: …........ CM
Mầu sắc :  Đánh bóng trắng
Sản phẩm liên quan