SEN CÂY NÓNG LẠNH   WA - 05

    SEN CÂY NÓNG LẠNH   WA - 05                            
    Chất liệu :Thân đồng mạ chrome                        
    Kích thước: Cao 1200CM                                      
    Mầu sắc: Sáng trắng       
Mô tả
SEN CÂY NÓNG LẠNH   WA - 05                            
Chất liệu :Thân đồng mạ chrome                        
Kích thước: Cao 1200CM                                      
Mầu sắc: Sáng trắng       
Sản phẩm liên quan