SEN CÂY NÓNG LẠNH   WA - 03

    SEN CÂY NÓNG LẠNH   WA - 03                          
    Chất liệu :Thân đồng mạ chrome                        
    Kích thước: Cao 1200CM                                      
    Mầu sắc: Sáng trắng        
Mô tả
SEN CÂY NÓNG LẠNH   WA - 03                          
Chất liệu :Thân đồng mạ chrome                        
Kích thước: Cao 1200CM                                      
Mầu sắc: Sáng trắng        
Sản phẩm liên quan