GƯƠNG LED PHÔI BỈ TM613  

     GƯƠNG LED PHÔI BỈ      TM613                          
    Chất liệu : Phôi bỉ dày 0,5, Dây led, CT Cảm ứng                      
    Kích thước: 50 X 70, 60 X 80CM                                          
    Mầu sắc : …........   
Mô tả
 GƯƠNG LED PHÔI BỈ      TM613                          
Chất liệu : Phôi bỉ dày 0,5, Dây led, CT Cảm ứng                      
Kích thước: 50 X 70, 60 X 80CM                                          
Mầu sắc : …........   
Sản phẩm liên quan