GƯƠNG LED PHÔI BỈ  TM612  

    GƯƠNG LED PHÔI BỈ      TM612                          
    Chất liệu : Phôi bỉ dày 0,5, Dây led, CT Cảm ứng                      
    Kích thước: PHI 60 CM                                          
    Mầu sắc : …........                
Mô tả
GƯƠNG LED PHÔI BỈ      TM612                          
Chất liệu : Phôi bỉ dày 0,5, Dây led, CT Cảm ứng                      
Kích thước: PHI 60 CM                                          
Mầu sắc : …........                
Sản phẩm liên quan