LÔ GIẤY ĐẠI INOX    LG - 07    

    LÔ GIẤY ĐẠI INOX    LG - 07                            
    Chất liệu :inox sus304 ponish                      
    Kích thước: DK 25 CM                                          
    Mầu sắc :  Đánh bóng trắng              
Mô tả
LÔ GIẤY ĐẠI INOX    LG - 07                            
Chất liệu :inox sus304 ponish                      
Kích thước: DK 25 CM                                          
Mầu sắc :  Đánh bóng trắng        
Sản phẩm liên quan