Trang chủ / GIÁ KỆ INOX 304

Kệ thẳng phên

Kệ thẳng phên

Mã SP: 1503

Giá: 700,000đ

Kệ góc phên

Kệ góc phên

Mã SP: 1502-2

Giá: 400,000đ

Kệ góc phên 1 tầng

Kệ góc phên 1 tầng

Mã SP: 1502-1

Giá: 350,000đ

Kệ thẳng phên 1 tầng

Kệ thẳng phên 1 tầng

Mã SP: 1503-1

Giá: 350,000đ

Kệ góc nan 1 tầng

Kệ góc nan 1 tầng

Mã SP: 1504-1

Giá: 450,000đ

Kệ thẳng nan 1 tầng

Kệ thẳng nan 1 tầng

Mã SP: 1050-1

Giá: 450,000đ

Kệ thẳng nan 2 tầng

Kệ thẳng nan 2 tầng

Mã SP: 1505-2

Giá: 900,000đ

Vắt khăn đôi

Vắt khăn đôi

Mã SP: 802

Giá: 360,000đ

Vắt khăn giàn

Vắt khăn giàn

Mã SP: 9016

Giá: 400,000đ

Móc treo

Móc treo

Mã SP: 1016

Giá: 70,000đ

Móc áo 7-01

Móc áo 7-01

Mã SP: MA01

Giá: 180,000đ

Lô giấy kín

Lô giấy kín

Mã SP: LG-01

Giá: 320,000đ

Kệ góc đôi 2 tầng

Kệ góc đôi 2 tầng

Mã SP: 1507-2

Giá: 600,000đ

Kệ góc đôi 1 tầng

Kệ góc đôi 1 tầng

Mã SP: 1507-1

Giá: 400,000đ

Kệ góc nan vuông 2 tầng

Kệ góc nan vuông 2 tầng

Mã SP: 1504-2

Giá: 700,000đ

Lô giấy 05

Lô giấy 05

Mã SP: LG05

Giá: 800,000đ

Lô giấy

Lô giấy

Mã SP: LG - 04

Giá: 320,000đ

Xịt rửa tay đôi 03

Xịt rửa tay đôi 03

Mã SP: XRT03

Giá: Liên hệ

Xịt rửa tay 04

Xịt rửa tay 04

Mã SP: XRT04

Giá: 600,000đ

Tay vắt khăn 03

Tay vắt khăn 03

Mã SP: TVK03

Giá: 480,000đ