- Giám sát thi công xây dựng công trình công nghiệp dân dụng, giao thông (Lĩnh vực chuyên môn giám sát : Xây dựng và hoàn thiện).
- Cung cấp thiết bị vệ sinh phòng tắm
- Cho thuê vận tải
- Đại lý phân phối

- Xây dựng nhà các loại.

- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng.

- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.